Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

База и битови условия

Детска градина „Росица” е с отворени врати за посещения на родители, при спазване на задължителни хигиенни изисквания.

Сградата е просторна, слънчева, разчетена за 30 деца, разполага с 3 етажа от елитна къща, с просторни и светли помещения. При обзавеждането и оборудването са спазени всички норми и изисквания за безопасност. Има инсталирана вентилационна система и система за видео наблюдение. Децата разполагат с оригинално оформени занимални с нови мебели, спални, медицински кабинет и тоалетни, обзаведени по съвременен начин.

В сградата има обособени функционални пространства: музикален салон за творчески занимания и за занимания с музикални инструменти, кино салон, физкултурен салон, зала за конструиране и сензорно развитие, занимателни кътове „Родознание и родолюбие”, „Природознание” „Да си отгледаме сами храната”, библиотека, класна стая за родители, класна стая на двора. Детската градина разполага с денонощна охрана. Достъпът на външни лица е ограничен.