Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Прием и режим

Такси

Основната такса включва всичко задължително по отглеждането и обучението на децата - медицинско обслужване, застраховка, охрана, видео наблюдение, обучение по програмите на МОН, както и всички учебни помагала и консумативи.

Медицинско обслужване

В детска градина „Росица” е осигурен целодневно медицински персонал.

Документи

ЧЦДГ "Росица" приема деца от 2 до 7 години. Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група. Родителите се запознават с условията и правилника за вътрешния ред. След представяне на необходимите документи се сключва договор за обучение и възпитание.

Общи условия

Общи условия на ЧДГ "Росица"