Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Дневен режим на групите при целодневна организация

08.00-08.30   Прием на децата, свободни игри

08.30-08.45   Утринна гимнастика

08.45-09.15   Подготовка за закуска. Закуска

09.15-10.15   Регламентирани занимания по одобрена програма

10.30-11.00   Игри и занимания по чужд език

11.00-11.15   Междинна закуска с пресни плодове и зеленчуци

11.15-12.15   Нерегламентирани дейности и занимания по обр. направления
                      /развлекателни игри, разходки на открито/

12.15-12.45   Подготовка за обяд. Обяд

13.00-15.15   Подготовка за следобеден сън. Следобеден сън

15.30-15.45   Следобедна закуска

15.45-16.30   Регламентирани и нерегламентирани занимания

16.30-18.00   Свободни игри, занимания по интереси
                      Изпращане на децата