Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Документи

ЧДГ "Росица" приема деца от 2 до 7 години. Приемът е целогодишен, при наличие на свободни места в съответната група. Родителите се запознават с условията и правилника за вътрешния ред. След представяне на необходимите документи се сключва договор за обучение и възпитание. 

Документи за прием в детската градина:

1.копие от акта за раждане на детето;

2.здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

3.резултати от направени изследвания за постъпване:

  • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;
  • данни от личния лекар за имунизациония статут на детето;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по - рано от 3 дни преди постъпването;

4. анкетен лист, отговорите, на който помагат на преподавателите от детската градина да развиват целенасочено интересите и талантите на Вашето дете и да спомогнат за бързото му адаптиране в новата среда;

5. подписан договор;

6. платена такса за предстоящият месец.