Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Медицинско обслужване

В детска градина „Росица” е осигурен целодневно медицински персонал.
Медицинска сестра провежда сутрешен здравен филтър всеки ден. При констатирано неразположение на детето го връща за домашно лечение.
Медицинската сестра следи за:

  • контрол на хигиената в градината;
  • качество на менюто;
  • контрол на храната;
  • температурен режим;
  • воден режим;
  • проветряване;
  • график на смяна на спално бельо;
  • измервания и медицински документи на всяко дете. 

Тя дава указания на преподавателите ежедневно за часа и продължителността на игрите на открито според атмосферните и температурните особености на деня и оказва първа медицинска помощ при инциденти.