Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Мисия

Мисията на детската градина като образователна институция е детето да бъде професионално подготвено от учителите, да се създаде пространство за познание, общуване, творчество и игра.

На първо място, детската градина е отворена система за публично социално присъствие и център на субекти, имащи отношение и отговорности към единната социално - педагогическа система “детска градина - начално училище”.

На второ място - това означава, че тя е ценна среда за социални контакти при реализиране целите на съвременното предучилищно образование на неговия ранен и задължителен етап.

На трето място - тя реализира целенасочен процес на педагогическо образование за родителите като инициативен субект във взаимодействието със семейството и осъществява педагогически целесъобразно и компетентно сътрудничество с родителите. Така синтезирано, функцията на детската градина е да бъде център за интелектуализaция, прагматизъм и успех.