Имате въпроси?
Позвънете на +359 885 706 805

Описание на развиващи направления

1.„Ръчичка в ръчичка” – направление, включващо следните развиващи блока:

Сензорно - комуникативни игри

Развиване на възприятие, внимание, мислене, фина моторика /движение/ на пръстите. Развиване на звуково възприемане. Музикално – динамични, комуникативни игри. Рисуване, лепене. Игри с вода и дребни предмети.

Детски фитнес
Сюжетно-комплексни общо укрепващи упражнения, съпроводени с музика, комбинирани с танцувално – ритмични движения, елементи ЛФК и масаж.

Музика
Музикално – ритмични игри. Запознанство с музикални инструменти. Разучване на песнички, танци, игри. Елементарно музициране.

2. „Малки интелектуалци”

Предметно-пространствено моделиране и логика

  • запознанство с геометрически тела, форми; 
  • въвеждане на понятие количество; 
  • запознанство с числа и цифри; 
  • решение на прости математически задачи, състоящи от логически последователности;
  • построение на числов ред.

Въвеждане в звукова действителност

Развитие на фонетически слух. Развитие на фина моторика /движение/ на пръстите. Запознанство със звуци и техните буквени обозначения.

Развитие на речта и запознаване с околния свят

Попълване на пасивния и активния речник на детето. Развитие на словесно-логично мислене. Запознаване с околния свят в системата на прости класификации и понятия.

„Play with me”

Запознаване с английски език.

Ритмика

Гимнастика с елементи на ритмични танцувални движения.

Арт-коктейл

Изобразително творчество /рисуване, лепене, апликация, поделби от природни материали /.

„На път към себе си…”

Курс, насочен към познание, установяване на контакти с околните, формиране на личностни и социални ценности.

Допълнително развиващи програми -

Групи развитие:

Развитие на мислене, внимание, формиране на познавателни интереси, естетическо развитие, адаптация в колектив, развитие на музикални слух и чувство на ритъм.

Група „Ерудит”:

Обучение на грамотност, развитие на речта, интелекта, логиката, формиране на елементарни математически навици, шахматна школа, индивидуални занятия по вокал.